Visselblåsning

Lagen om visselblåsning kom till för att upptäcka allvarliga missförhållanden, utreda och åtgärda dem. Lagen gäller vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av information om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Det kan handla om lagöverträdelser, oegentligheter, korruption eller händelser av allmänt intresse. Med allmänt intresse menas att händelsen berör allmänheten (normalt sett inte en persons egna arbets- eller anställningsförhållanden) och att det finns ett legitimt intresse av att missförhållandena rapporteras.

Misstänker du eller har du information om att det förekommer missförhållanden vid Sydställningar? Om så är fallet vill vi att du rapporterar det så att Sydställningar kan utreda och åtgärda eventuella brister samt missförhållanden för att på så sätt förbättra verksamheten. Det är först när vi får kännedom om missförhållanden som de går att utreda.

Jag vill visselblåsa