Vi utvecklar byggnadsställningen

Sydställningar är marknadsledande på byggnadsställningar och väderskydd i Sverige. Den positionen har vi nått genom att leverera kvalitet och utveckla branschen. Att skapa säkra arbetsplatser är ett mål samt att underlätta arbetet mellan kund och beställare. Ett exempel på det är Ställningsportalen. Vid överlämning av ställning medföljer all dokumentation digitalt. Du når det enkelt med ett klick. 
Vi har jobbat med utveckling sedan 1980 och vi fyller kontinuerligt på vår erfarenhet, bland annat genom att följa upp varje projekt. Jämför oss gärna med konkurrenterna. Fråga byggjobbare och platschefer vad de anser är viktigast när det gäller byggnadsställningar. Du kan använda checklistan nedan.

Jämförelseprotokoll

För att underlätta för dig som beställare har vi gjort ett ”jämförelseprotokoll” där du enkelt kan jämföra oss mot våra konkurrenter. För oss är din och vår säkerhet högsta prioritet.

Ladda hem och skriv ut (PDF) ↓

Certifieringar

Syftet med certifieringar är att ständigt bli bättre och fokusera på utveckling i linje med kraven i standarderna. Vilket skapar en bättre arbetsplats för oss alla.

 • SydställningarSyd.
  Annan leverantörAnnan
 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 45001
 • STIB-auktoriserad ställningsmontör

Dokumentation

All dokumentation kring överlämnad ställning (enligt Arbetsmiljöverket krav enligt AFS 2013:4 57§) finns samlat digitalt. Nås enkelt via länk.

 • SydställningarSyd.
  Annan leverantörAnnan
 • All dokumentation samlad digitalt

Byggföreskrifter

All personal har alltid full behörighet och utbildas kontinuerligt. (Lärlingar utbildas via lärlingsutbildning).

 • SydställningarSyd.
  Annan leverantörAnnan
 • AFS 2013:4
 • AFS 2001:1
 • 1999:03.2006:06
 • SP-Rapport 2006:58

Rutiner och checklistor

Inget får missas vid ett ställningsbygge. Detta ställer krav på rutiner och checklistor.

 • SydställningarSyd.
  Annan leverantörAnnan
 • Markens beskaffenhet
 • Underlag, pallning, fotplattor
 • Avstånd till vägg
 • Inplankning
 • Liggare
 • Skyddsräcken och fotlist
 • Avsträvning
 • Ställningsplan
 • Tillträdesleder till ställning
 • Förankring
 • Rutiner och kontroll innan ställning överlämnas
 • Vid väderskydd: Tilläggsutbildning om väderskydd
 • Vid väderskydd: Beräkning dimensionerad som en samverkande enhet med ställning

Löpande kontroll av ställning

Vid överlämningen av ett ställningsbygge finns tydliga rutiner gällande ställning och all dokumentation som Arbetsmiljöverket (AFS 2013:4 §57) kräver finns samlat digitalt och nås enkelt via en länk.

 • SydställningarSyd.
  Annan leverantörAnnan
 • Kontroll innan ställning överlämnas
 • Överlämning
 • Fortlöpande kontroll
 • Ingreppskontroll
 • Dokumentation

Nödlägesrutiner

I en krissituation är det viktig att alla vet vad som skall göras och vem som ansvarar för vad. Detta gäller inte bara olycksplatsen utan även i kontakter med anhöriga, press m.m. Här är några viktiga punkter.

 • SydställningarSyd.
  Annan leverantörAnnan
 • All personal har HLR-utbildning som uppdateras regelbundet
 • Rutiner för hur och vem som underrättar anhöriga
 • Rutiner för att säkra olycksplatsen
 • Rutiner för larm, 112, vägvisare till olycksplats
 • Rutiner för att samla och underrätta alla på plats
 • Rutiner efter olycka såsom stöd till anhöriga och anställda
 • Rutiner för kontakter med media och polis

Riskanalys

Att sätta upp en byggställning innebär vissa risker. Mycket påverkar säkerheten, dels under upp- och nedmontering, men även under byggtiden. Därför är det av största vikt att det görs riskanalys inför varje ställningsbygge. Exempel på punkter som bör bedömas.

 • SydställningarSyd.
  Annan leverantörAnnan
 • Risker vid uppförande, ändringar och nedmontering
 • Arbete på hög höjd
 • Användning av lyftanordning och lyftredskap
 • Risker vid användande av handverktyg, borrmaskin, rep m.m.
 • Arbete i trånga utrymmen
 • Arbete på marken
 • Daglig tillsyn
 • Risker med väderskydd
 • Väderlek såsom snö och regn

Utrustning

Varje ställningsbyggare har klara föreskrifter på hur de skall vara klädda säkerhetsmässigt.

 • SydställningarSyd.
  Annan leverantörAnnan
 • Hjälm
 • Varselkläder
 • Skyddsskor
 • Handskar
 • Fallskyddssele
 • Skyddsglasögon

Ordningsförskrifter

Varje arbetsplats skall ha tydligt utsatta ordningsföreskrifter som skall följas av samtliga på arbetsplatsen.

 • SydställningarSyd.
  Annan leverantörAnnan
 • Ordningsföreskrifter

Miljöhänsyn

Vi har alla ett ansvar inför miljön och därför skall det finnas tydliga direktiv kring hur vi agerar ur miljösynpunkt.

 • SydställningarSyd.
  Annan leverantörAnnan
 • Sortera avfall och farligt material
 • Utsedd lagringsplats för att undvika stöld och skador
 • Kemikalier förvaras säkert

Utbildning

 • SydställningarSyd.
  Annan leverantörAnnan
 • Utbildning inom elementär hållfasthetslära
 • All personal utbildas och uppdateras inom HLR
 • STIB Kompetensbevis