Samhällsuppbyggare bro

Samhällsbyggarna

Att vara ställningsmontör innebär att forma samhället. Sydställningar skapar inte bara arbetstillfällen, våra medarbetare utför också en samhällsavgörande insats för att vi alla ska ha någonstans att bo och jobba samt att infrastrukturen ska fungera, idag och i framtiden.

Att vara ställningsmontör är att bygga framtiden

Utveckling börjar ofta med en idé och en ställning. På jobbet bidrar våra montörer till att vårt samhälle kan utvecklas och stå starkt rustat hundratals år framöver.

Nybyggnation av bostäder, kontor, industrier och renoveringar av allt från kyrkor till jordbruksanläggningar samt innovativa lösningar för publika evenemang som festivaler och bröllop. Ställningsmontörer utför ett betydelsefullt arbete för att vårt samhälle ska kunna växa och utvecklas. Att vara ställningsmontör innebär ofta ett omväxlande jobb, med goda karriärmöjligheter. Det är ett jobb för dem som gillar att röra på sig. Våra medarbetare lyfter även fram kamratskapen som ett av vårt yrkes främsta fördelar i kombination med arbetsuppgifter som innebär både fysiskt arbete och problemlösning.

– Våra montörer är nyckelspelare i att vi får nya hus att bo i, lokaler att arbeta i och andra kritiska byggnader som behövs för samhällets utveckling. Det är verkligen ett jobb att vara stolt över, säger Emma Svensson, hr-chef.

Arbetslaget Ismet Jusupovic, Max Hansson och Filip Frid.
Arbetslaget Ismet Jusupovic, Max Hansson och Filip Frid.

Ställningsmontörer bidrar till värden som människor i allmän­het inte alltid reflekterar över. Som företag vill vi dessutom bidra till det omgivande samhället där vi är verksamma. Utöver att vi skapar nya arbetstillfällen så stöttar vi exempelvis idrottsföreningar och publika evenemang. Vi vill vara ett särskilt stöd åt personer som har haft det svårt i skolan.

För Sydställningar är ett tydligt ledarskap avgörande för att bygga en stark företagskultur, både kring arbetsmiljön och när det gäller att leverera kvalitet till kunder. Vi ser coaching, att förklara och utbilda som en självklarhet. Vi vill bygga en gemenskap kring vår vision och känna stolthet kring vad vi gör och få alla våra medarbetare att sträva mot gemensamma mål. Som anställd på Sydställningar ska det alltid vara fritt fram att ta egna initiativ för att göra vår verksamhet ännu bättre.

– Yrket har genomgått en stor förändring. Det är mer seriöst idag på många sätt. Förutom att det har blivit tryggare så har vi också utvecklat vår precision för att leverera rätt till våra kunder, säger Pär Wacander, förstemontör och arbetsledare, som varit anställd sedan 1980-talet.

Alla ska känna att de kan bidra och lämna förslag på förbättringar, från planeringsstadiet till direkt på en byggarbetsplats. Vi tror inte heller det är en bra idé att ställa en massa krav om medarbetarna inte samtidigt får en förklaring till varför, var, när och hur det behövs. Först när alla är engagerade och känner ett gemensamt ansvar kring vad vi ska leverera till våra kunder och förstår varför vi har våra mål, rutiner och föreskrifter blir det möjligt att bygga långsiktigt.

– Ett tydligt ledarskap är vitalt för att våra medarbetare ska må bra. De lägger mycket tid på arbetet och då ska de trivas och känna sig glada. Vi vill att de ska veta att de är sedda och få bekräftelse på det jobb som de utför, säger Emma.

Emma Svensson, hr-chef.
”Våra ställningsmontörer är modiga. Det är långt ifrån alla som skulle klara av det här jobbet som är så oerhört viktigt för samhället” Emma Svensson, hr-chef.

 

Att vara en attraktiv arbetsgivare gynnar våra medarbetare och bidrar till att vi utför vårt arbete ännu bättre. Vi vet att vi måste anstränga oss för att kunna rekrytera den bästa kompetensen framöver.

– Idag väljer särskilt yngre generationer sin arbetsgivare i allt större utsträckning. De finner sig inte i ett jobb där de inte blir behandlade med respekt. De vill bli sedda och samtidigt ha en balans mellan jobbet och fritiden. Jobbet måste fungera ihop med annat i livet, som med ens relationer, säger Emma.

Det blir också viktigare att känna stolthet över det man gör på arbetet.

– Bland yngre personer är det tydligt att det inte bara handlar om hur mycket pengar man tjänar. Det handlar också om att man vill tro på det större värdet, att kunna bidra till samhället, säger Emma.

De flesta av våra anställda stannar länge inom företaget, många ett helt yrkesliv. Det är därför som vi investerar i dem, redan från första dagen.

– Vi ska vara det bästa ställningsföretaget på marknaden och våra medarbetare ska ha tillgång till den bästa utrustningen och utbildning som finns, säger Joakim Winkler, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöchef, KMA-chef.

Joakim Winkler, KMA-chef.
Joakim Winkler, KMA-chef

På Sydställningar är vi övertygade om att de mjuka värdena kommer öka i betydelse. Dessutom kommer mångfald och jämlikhet att vara kritiska bitar för en fortsatt framgångsrik expansion.

– Det finns fortfarande många fördomar om att det måste vara en hård jargong i vår bransch. Vi visar att det kan vara något helt annat, säger Emma.

Medarbetare med olika bakgrund, erfarenheter och färdigheter gör oss bättre och starkare.

Emma Svensson, hr-chef

Hon vill lyfta och stärka yrkesstoltheten och visa på yrkets samhällsbärande ansvar, varierande arbetsmiljö och stora utvecklingsmöjligheter. Samtidigt måste Sydställningar bli bättre på att rekrytera kvinnliga förebilder, menar Emma.

– Framöver kommer vi behöva rekrytera mycket bredare än idag. Medarbetare med olika bakgrund, erfarenheter och färdigheter gör oss bättre och starkare.

På sikt är ambitionen att fler, redan när de söker till gymnasiet, ska känna till yrket och branschen samt se det som en tänkbar framtida karriär.

– Vi behöver berätta om fördelarna med vårt jobb och nå ut i andra sammanhang än där vi når ut idag. Jag brukar säga att vi bara har tillgång till personer från halva delen av befolkningen, eftersom det nästan bara är män som söker sig hit. Men lyckas vi nå ut till fler kvinnor så kommer vi att kunna ha ett betydligt större urval när vi rekryterar, säger Jonas Möllebro, vd för Sydställningar.

Emma Svensson, hr-chef
Emma Svensson, hr-chef
Jonas Möllebro, vd
Jonas Möllebro, vd