Verksamhetspolicy

Sydställningar skall med kunden i centrum leverera tjänster och produkter i form av byggnadsställningar, väderskydd och ställningstrall av högsta kvalité. Ledord för vår verksamhet är att vi monterar byggnadsställningar men det vi levererar är säkerhet. Med ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö är våra huvudprocesser och vår ledning ständigt under utveckling och förbättring med syfte att uppfylla kunders, samhällets och våra egna krav.

Kunder som väljer att samarbeta med oss skall efter avslutat projekt uppleva att:

  • Den produkten och/eller tjänst de beställt uppnått förväntat resultat.
  • Vi märkbart arbetar kontinuerligt med miljö- och arbetsmiljöfrågor i vårt dagliga arbete.
  • Det har getts möjlighet att delta, påverka och bli lyssnad på under arbetets gång.
  • Våra höga krav på god utbildning och kunskap är grunden i vår verksamhet.

Vi förbättrar vår prestanda med hjälp av realistiska mål, väl utformade rutiner och regelbunden dialog med kunder och anställda. Våra insatser skall grundas på en sammanvägning av vad som är högst prioriterat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Sydställningar skall öppet och ärligt dela övergripande information kring de miljö- och arbetsmiljöaspekter samt mål och handlingsplaner som är förenliga med vår verksamhet och våra produkter. Samtliga anställda skall känna till aspekterna och de mål verksamheten arbetar efter.

Våra övergripande verksamhetsmål för kvalitet, miljö och arbetsmiljö bygger på:

  • Att vara marknadsledande genom att leverera kvalité.
  • Att det är en trygghet för beställare att välja oss ur arbetsmiljösynpunkt.
  • Att vi är en bra och attraktiv arbetsgivare.

Antagen av ledningsgruppen 2018-05-14