Header uppdrag

Varje byggnadsställning är anpassad

Inför monteringen tar vi reda på alla nödvändiga fakta så att byggnadsställning och väderskydd passar perfekt. Stöter vi på problem löser vi dem på bästa sätt, det är vi kända för. Sydställningar tar hand om allt och levererar punktligt en färdig, säker arbetsplats. Varje år monterar vi byggnadsställningar på 900 till 1000 byggarbetsplatser. Såväl bostads- och industribyggen som renoveringar. Ibland handlar det om restaurering av kyrkor och andra kulturbyggnader och då har uppdragsgivaren speciella krav. För oss hör säkerhet, kreativitet och noggrannhet intimt ihop. 

Ställningsportalen - Ordning och reda

Byggbranschen är den verksamhet där flest olyckor sker enligt Arbetsmiljöverket. En modernisering är nödvändig. Enligt Arbetsmiljöverket AFS 2013:14 57§ skall det i samband med överlämnande av byggställningar och väderskydd ingå komplett dokumentation av uppförande, kontrolldokument, riskanalyser med mera. Som kund till Sydställningar slipper du leta efter dina dokument i pärmar och mail. Vi har samlat all viktig information om ditt ställningsprojekt i en molnbaserad lösning som vi kallar för Ställningsportalen. Här behövs inga användarnamn eller lösenord, – bara en länk från din kontaktperson. Det kan inte bli enklare än så.

Ställningsportalen

Från första kontakt till slutfört uppdrag

Vi vill att våra kunder ska känna sig trygga och att de får vad de behöver – och gärna lite mer.

 • 1. Förfrågan

  När en uppdragsförfrågan kommer in till kontoret börjar vi ta fram ett underlag. En del vana beställare vet precis vad de är ute efter medan andra behöver hjälp att reda ut sina behov och vad de faktiskt behöver.

 • 2. Insamling

  Att förstå platsen är grundläggande för att vi ska kunna utföra ett uppdrag på bästa sätt. Vi inleder alla uppdrag med att samla in befintligt underlag kring den plats där vi kommer att arbeta. Vid nyproduktion finns ritningar att utgå från, men om det handlar om äldre byggnader åker vi själva ut och ritar upp huset och undersöker förutsättningarna.

 • Riskanalys

  3. Riskanalys

  En riskbedömning görs för att bedöma hur ett projekt kan genomföras på säkraste sätt. När vi känner till förutsättningarna tar vi fram en kostnadskalkyl och offert. Ett noggrant för­arbete gör att vi kan göra precisa beräkningar för material, transporter samt hur många personer som kommer behövas för att arbeta med uppdraget.

 • Uppdrag ritning och skiss

  4. Ritning och skiss

  Vi vill vara säkra på att kunden förstår hur vi tänker genomföra uppdraget. Vi är noga med att skissa och förklara innan vi sätter igång för att undvika missförstånd senare. I större uppdrag använder vi 3D-generering där vi kan visa ännu mer detaljerat hur vi tänker bygga ställningarna. Det underlättar för alla inblandade att förstå tillvägagångssättet.

 • Lapp i mapp

  5. Lapp i mapp

  All dokumentation finns tillgänglig fysiskt på byggarbets­platserna och i montörernas mobil­telefoner under tiden som de jobbar med uppdraget. Montörerna ska ha rätt förutsättningar och information, samt en noggrann genomgång på plats innan de startar.

 • Uppdrag Färdigt projekt

  6. Färdigt projekt

  Varje plats är unik och för att arbetet ska bli så bra som möjligt krävs ett nära samarbete mellan projektchefer, arbetsledare och montörer. Vanligtvis arbetar tre montörer i ett arbetslag men ibland krävs det fler. All dokumentation som Arbetsmiljöverket kräver vid överlämning lämnas över digitalt. Allt samlat under en för ställningen unik länk. 

Kyrkor och kulturbyggnader

Att renovera en kyrka kräver förståelse och respekt för dess verksamhet och besökare. Det finns även kulturhistoriska värden som bör beaktas på bästa möjliga sätt.

Storkyrkan inklädd i väderskydd.

Industri

Verksamheten skall helst inte stängas ner under en renovering. Därför gäller det att hitta kreativa lösningar som tillåter fortsatt drift för att undvika produktionsbortfall.

Renovering

En renovering innebär att ta hänsyn till den nuvarande byggnaden och bygga ställningslösningar som enkelt och smidigt tillåter de önskade förändringarna.

Regeringsbyggnadens ena gavel väderskyddad.

Nybyggen

Plan- och fasadritning. Det är allt! Utifrån detta kan vi skapa en säker och stabil arbetsplats maximalt anpassad för att underlätta byggnationen.

Väderskydd

En torr och väderskyddad arbetsplats skapar ökad säkerhet för dina medarbetare och en god ekonomi då arbetet kan utföras oberoende väder.

Infrastruktur

Säkerhet är en viktig faktor vid infrastrukturprojekt. Trappor eller broar på plats minskar projektkostnaderna. Ställningar som monteras snabbt spar tid vid väg-eller järnvägsåtkomst.

ROT-projekt

Lägga om taket eller måla om huset? En byggnadsställning snabbar upp och gör arbetet säkert. ROT-avdrag kan utnyttjas för monteringskostnaden.