Jonas Möllebro på roadracing-motorcykel.

Framtiden

Ett växande företag måste förstå att omvärlden förändras och vara intresserat av ny teknik, mångfald och hållbarhet. Jonas Möllebro, vd, vill att Sydställningar ska fortsätta växa och på sikt bli Nordens största ställningsaktör.

”Den som vill ta risker får göra det på fritiden”

På fritiden kopplar Sydställningars vd av med roadracing och annan motorsport i högt tempo. På jobbet vill han ha ordning och reda samt hoppas på en rejäl geografisk expansion – visionen är att bli den största ställnings­aktören i Norden.

Hållbarhet, tekniska innovationer och större mångfald. Ingen kan förutse exakt hur behoven för ställningsbranschen kommer att se ut framöver men genom ett fokuserat utvecklings- och förändringsarbete vill Sydställningars vd, Jonas Möllebro, satsa långsiktigt.

– För att kunna erbjuda den bästa servicen och produkterna måste vi jobba med utveckling hela tiden, säger han.

Jonas vill att Sydställningar ska expandera så att företaget på sikt blir Nordens största aktör i branschen. Men det ska ske ansvarsfullt. Det får aldrig göras om det inte kan gå hand i hand med företagets kärnvärden. Jonas ser förvärv av andra företag som en viktig väg framåt och även det måste ske ödmjukt. Sydställningars kultur, vision och kärnvärden ska genomsyra nyförvärvade delar och alla anställda ska känna att de är en del av samma verksamhet oavsett var de jobbar.

– På Sydställningar vet vi vad vi är duktiga på. Men vi vet att vi också kan lära av andra. Det handlar om att bygga förutsättningar för möten och att lära känna varandra när en organisation växer. Sydställningar får aldrig växa enbart genom nyckeltal, menar Jonas.

– Vi är och ska förbli en förebild och det är på det sättet som vi växer. Folk väljer oss för att de vill ha trygghet och kvalitet.

Även företagets konkurrenter kan ha fördelar av att Sydställningar går in på nya marknader.

– Vi försöker aldrig ”prisa” oss in, istället vill vi vara en förebild för branschen. Vi vill visa att vi lever upp till vad vi lovar. Därför tänker jag att vi kan vara en bra konkurrent att ha, tillsammans med andra driver vi utvecklingen av vår profession framåt.

Jonas menar att hans intresse för att hålla ordning är en viktig egenskap i hans roll.

– För mig innebär det att alltid ha ett tydligt ledarskap, tydlig kommunikation, leverera kvalitet och att vara pålitlig.

Samtidigt är han betydligt mer äventyrlig på fritiden. Så ofta han har möjlighet trär han på sig skyddsställen, hjälmen och ger sig ut med motocross-cykeln.

– Jag är väldigt intresserad av motorsport och tävlar i road­racing. Jag har till och med fått en av mina döttrar att bli intresserad, så nu tränar vi en del motocross tillsammans, säger han.

På samma sätt vill han att andra ska tänka i förhållandet till säkerhet och egna intressen. Som vd har Jonas arbetat målmedvetet för att bygga upp en arbetskultur, bort från machoideal som länge har präglat branschen.

– Alla måsta känna sig trygga på arbetsplatsen. Den som vill utsätta sig för risker får göra det på fritiden.

Porträtt på Jonas Möllebro på roadracing-motorcykel.
Vd Jonas Möllebro är mer äventyrlig på fritiden än på jobbet. Han är intresserad av motorsport och tävlar i roadracing. Han tränar även motocross med en av sina döttrar.

Redan som barn följde Jonas med sin pappa, lastbilschaufför åt ett ställningsföretag, till jobbet. Jonas åkte med i lastbilen och tillsammans besökte de flera olika byggarbetsplatser varje dag. Den öppna och hjärtliga stämning som Jonas upplevde gjorde ett starkt intryck.

– Jag fick mina första förebilder i branschen redan då och tyckte att jobbet verkade perfekt. Det var omväxlande och min pappa kom till nya platser varje dag.

När Jonas blev lite äldre jobbade han extra på lov och helger med att måla, underhålla och ta hand om ställningsmaterial. Efter skolan fick han jobb som ställningsmontör.

– Jag var där i sex år men bestämde mig sen för att jag ville göra något annat. Jag läste in grundläggande behörighet till högskolan men i samma veva blev jag pappa och bestämde mig för att istället söka ett jobb för att säkra min inkomst.

Jonas och Jimmy Möllebro på sommarjobb.
Jonas Möllebro tillsammans med sin bror Jimmy på sommarjobbet på BSK i Bromölla 1994. Även Jimmy Möllebro jobbar idag på Sydställningar.

2005 anställdes han som arbetsledare på Sydställningar. Succes­sivt skulle han gå vidare till andra positioner i företaget. Först som projektchef, sedan som kvalitetsansvarig. 2010 blev han delägare och 2014 utsågs Jonas till vd.

Företaget har förändrats snabbt under Jonas tid på Sydställningar. De har anställt fler, företag har förvärvats och Jonas har varit mån om att plocka in nya kompetenser och expertis för att fortsätta modernisera och utveckla företaget.

För honom har vd-skapet också bidragit till en större förståelse för yrkets utmaningar och möjligheter.

– Helikopterperspektivet som kom med mitt uppdrag gjorde att jag såg branschen på ett nytt sätt och började fundera och ifrågasätta om man kunde göra saker ännu bättre. För mig blev det tydligt hur avgörande ett gott ledarskap är för att kunna jobba med kvalitet på ett trovärdigt och hållbart vis.

Att stå på flera ben är nödvändigt för att parera ekonomiska uppgångar och nedgångar. Under högkonjunktur avlöser nybyggena varandra medan renoveringar och infrastruktur­satsningar är än viktigare under ekonomiska dalar.

Jonas tror också att den tekniska utvecklingen kommer att kunna utveckla yrket som ställningsmontör. För Sydställningar har nya hjälpmedel och egna innovationer, som den egna trallen, varit en viktig förklaring till framgångarna. Jonas är övertygad om att ny teknik som artificiell intelligens, drönare och annan robotteknik kommer att underlätta för ställningsmontörer att fokusera på det som de är utbildade för.

– Vi ser till exempel att ställningsmonteringsrobotar skulle kunna hjälpa till med materialtransporter och få ner förslitningsskadorna och ge bättre ergonomi.

Arbetet med att ta fram 3D-visualiseringar utvecklas också och kan exempelvis komma att omfatta VR (virtual reality) och AR (augmented reality, ett digitalt informationslager som läggs på i synfältet genom exempelvis en mobiltelefon) för att förenkla, öka precisionen och göra det enklare att visa hur företaget tänker utföra uppdrag.

– Vi vill inkorporera ny teknik i vårt arbetssätt. Men samtidigt är jag övertygad om att det kommer att behövas ställningsmontörer. Robotarna kommer att vara ett stöd i arbetet, inte ersätta människorna, säger Jonas.

 • Ikon – Hållbarhet

  Hållbarhet

  Som ställningsmontör kan vi göra mycket för att minska vår klimat­på­verkan. Vi kommer fortsätta jobba med att se över vår logistik genom smartare och mer miljövänligare transporter. Vi vill minska antalet körda mil och fortsätter med att bygga upp våra depåer runt om i Sverige och Norden.

 • Ikon – Ny teknik

  Ny teknik

  Tillsammans med byggbranschen kommer vi att kunna arbeta ännu smartare, snabbare och mer hållbart än idag, vilket är bra både för miljön och för våra kunder. Vi är starka anhängare till innovationer och kommer fortsätta jobba med branschen för att ta snabba steg framåt inom AI, bygg- och ställnings­material, VR och AR.

 • Ikon – Mångfald och ny expertis

  Mångfald och ny expertis

  Vår bransch är under förändring och vi behöver få in ny kompetens och expertis för att utveckla vårt erbjudande och förbli relevanta. Ställningsbranschen behöver människor med olika erfaren­het, färdighet och bakgrund. Vi vet också att vår bransch kan spela en viktig roll för integrationen i samhället.

De globala klimatutmaningarna kommer att ha en stor betydelse för byggbranschen framöver. Mer miljövänliga material kommer förhoppningsvis att bli standard, exempelvis kan trä användas mer, inte minst i områden likt Norden där tillgången är god. Detta kan innebära att byggmaterialet blir lättare och kan på så vis göra ställningsmaterialet smidigare och transporterna lättare.

Ställningsbranschen har också stor potential som en brygga in till det svenska samhället för personer som nyligen kommit till landet och letar efter en meningsfull sysselsättning. Det är en bransch där en mångfald av kunskaper och bakgrund kommer att bli viktigare i takt med att byggbranschen förändras, menar Jonas.

Ställningsbranschen behöver montörer men också ingenjörer, hr-proffs och it-experter för att kunna fortsätta vara relevant i framtiden.

– Vi kommer behöva bredda och samtidigt specialisera oss. Vi behöver människor med olika bakgrund, erfarenhet och expertis, detta är en avgörande fråga för oss att växa som företag.