Ställningsportalen

Ordning och reda på byggarbetsplatsen

I Ställningsportalen samlar vi all viktig information om ditt ställningsprojekt i en molnbaserad lösning.

Ställningsportal

Ställningsportalen

Hur hanterar du alla viktiga dokument?

I samband med överlämnandet av byggnadsställning ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter en mängd handlingar och dokument kring skötsel, planer och kontroller också överlämnas. Dokumentation ska enkelt nås av alla på byggarbetsplatsen.

Detta är jättebra, men kan vara svårt att lösa. Speciellt på stora projekt med många inblandade företag.

 

 

Ställningsportalen

Undvik olyckor och osäkerhet

Papper och dokument har en tendens att aldrig hamna rätt och försvinna när man väl behöver dem. I värsta fall kan bristfällig hantering leda till allvarliga olyckor. 

Vi vill göra ditt arbete som beställare enklare och säkrare. Därför har vi utvecklat Ställningsportalen. Allt krångligt och svårhanterbart har plötsligt blivit enkelt och greppbart. Med Ställningportalen blir besöket från Arbetsmiljöverket en "walk in the park". 

Ställningsportalen

Nå allt om ställningen med ett klick

Vid överlämnandet får du som beställare en unik länk till just ditt projekt. Ett klick! och du har full tillgång till all dokumentation digitalt. Är ni flera som behöver dokumentationen är det bara att dela länken. Det kan inte bli enklare.

Och, det behövs inget lösenord.

Laptop med syställningars hemsida öppen

Ställningsportalen

Tydlig överblick över alla projekt

Ställningsportalen är en molnbaserad lösning som fungerar dygnet runt och överallt – på kontoret eller högt uppe i en ställning. Dator, platta eller smartphone. Det kvittar.

Vi samlar alla dina aktuella projekt tydligt.

Kaffe och bulle

Ställningsportalen

Säg hej till inspektören med ett leende!

Glöm den obehagliga känslan av osäkerhet inför olycksrisker och höga sanktionsavgifter.

Om du läst så här långt och fortfarande är tveksam – här är de tråkiga, men ack så viktiga, föreskrifterna gällande överlämning av Byggnadsställningar som du förväntas ha koll på.

Arbetsmiljöverkets föreskrift vid överlämning, AFS 2013:4

57 §

I samband med att den som uppfört ställningen eller väderskyddet lämnar över dem ska även följande handlingar lämnas över:

1. planen för uppförande, användning, nedmontering och riskanalys enligt 25 §.

2. dimensioneringshandlingarna enligt 40–42 och 44 §§.

3. dokumentation av kontrollen enligt 55–56 §§.

4. information om snöskottning, tillträde till taket och skydd mot fall från väderskyddet.

5. information om hur väderskyddet ska kontrolleras.

6. särskilda instruktioner för uppförande, användning, nedmontering och skötsel av väderskyddet, om sådana finns.

7. instruktionerna för uppförande, användning, nedmontering och skötsel enligt 22 §, om det är fråga om en prefabricerad ställning.

Allmänna råd:

Det är viktigt att den som samordnar åtgärder till skydd mot ohälsa och olycksfall får tillgång till handlingarna. Om det är fråga om byggnads­ och anläggningsarbete bör byggarbetsmiljö­samordnaren för utförandeskedet hålla dem tillgängliga.

60 §

Arbetsgivaren ska försäkra sig om att dokumentationen om ställning­en eller väderskyddet enligt 57 § finns tillgänglig. En arbetsgivare som mot­tagit handlingar enligt 57 § ska se till att handlingarna enligt 57 § 1 och 3–7 finns tillgängliga på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren ska se till att information om ställningen eller väderskyd­det även når arbetstagare med kognitiv funktionsnedsättning.

Innan ställningar eller väderskydd som ska användas av flera arbetsgi­vare i Byggnads­ och anläggningsarbete börjar användas, ska arbetsgivaren lämna kopior av handlingarna till byggarbetsmiljösamordnaren för utföran­det. Byggarbetsmiljösamordnaren ska ha överinseende över kontrollen av att handlingarna finns tillgängliga på byggarbetsplatsen.

Allmänna råd:

Dimensioneringshandlingarna enligt 57 § 2 kan vara omfattande och de behöver därför normalt inte finnas tillgängliga på arbetsplatsen.

För en bättre byggbransch

Anmäl dig till sydnytt

Sydnytt är namnet på vårt nyhetsbrev där grundtanken är att dela med oss av våra erfarenheter, uppmärksamma viktiga projekt och händelser och driva utvecklingen om en bättre och säkrare byggbransch för alla. Sydnytt har ambitionen att komma ut kvartalsvis med start under 2023.

Välj Sydställningar – En kontakt nära dig

En ställningsleverantör med koll på säkerhet och dokumentation till ditt nästa projekt.

Sölvesborg

Daniel Nilsson
Platschef

Daniel Nilsson

0456-421 64 ·

Borås / Göteborg

Henrik Lundstedt
Platschef / projektchef

Henrik Lundstedt

0708-77 40 03 ·

Svedala

Magnus Bengtsson
Platschef / Svedala

Magnus Bengtsson

0733-40 88 19 ·

Jönköping

Jimmy Möllerbro
Platschef

Jimmy Möllebro

0735-29 25 72 ·

Stockholm

Platschef

Kjell Jonsson

073 803 19 15 ·

Jämförelseprotokoll

Sydställningar

Vadå papper, vi ska ju bara bygga ställningar

Det smusslas i branschen. Mindre seriösa företag erbjuder lägre pris gentemot konkurrenter genom att exempelvis strunta i dokumentationen. Anlitar du Sydställningar ingår alltid Ställningsportalen. 

Använd vårt jämförelseprotokoll och jämför oss med våra konkurrenter.