Varje byggnadsställning är anpassad

Inför monteringen tar vi reda på alla nödvändiga fakta så att byggnadsställning och väderskydd passar perfekt. Stöter vi på problem löser vi dem på bästa sätt, det är vi kända för. Sydställningar tar hand om allt och levererar punktligt en färdig, säker arbetsplats. Varje år monterar vi byggnadsställningar på 650 till 750 byggarbetsplatser. Såväl bostads- och industribyggen som renoveringar. Ibland handlar det om restaurering av kyrkor och andra kulturbyggnader och då har uppdragsgivaren speciella krav. För oss hör säkerhet, kreativitet och noggrannhet intimt ihop. Här kommer några exempel på vad vi gjort.

Kyrkor och kulturbyggnader

Att renovera en kyrka kräver förståelse och respekt för dess verksamhet och besökare. Det finns även kulturhistoriska värden som bör beaktas på bästa möjliga sätt.

Industri

Verksamheten skall helst inte stängas ner under en renovering. Därför gäller det att hitta kreativa lösningar som tillåter fortsatt drift för att undvika produktionsbortfall.

Renovering

En renovering innebär att ta hänsyn till den nuvarande byggnaden och bygga ställningslösningar som enkelt och smidigt tillåter de önskade förändringarna.

Nybyggen

Plan- och fasadritning. Det är allt! Utifrån detta kan vi skapa en säker och stabil arbetsplats maximalt anpassad för att underlätta byggnationen.

Väderskydd

En torr och väderskyddad arbetsplats skapar ökad säkerhet för dina medarbetare och en god ekonomi då arbetet kan utföras oberoende väder.

Infrastruktur

Säkerhet är en viktig faktor vid infrastrukturprojekt. Trappor eller broar på plats minskar projektkostnaderna. Ställningar som monteras snabbt spar tid vid väg-eller järnvägsåtkomst.

ROT-projekt

Lägga om taket eller måla om huset? En byggnadsställning snabbar upp och gör arbetet säkert. ROT-avdrag kan utnyttjas för monteringskostnaden.