« Tillbaka

Till alla våra kunder och leverantörer

Beträffande överlåtelse av Heab Sydställningar AB till Sydställningar i Sölvesborg AB

För att förenkla bolagsstrukturen har rubricerade bolag beslutat att överlåta rörelsen i Heab Sydställningar AB 559236–1405 till systerföretaget Sydställningar i Sölvesborg AB 556208–4292.

Praktiskt för verksamheten så kommer det inte att innebära några förändringar. Sydställningar kommer även fortsättningsvis ha etablerade regionkontor i Svedala och Borås med samma personal. Nu tar vi steget och slå samman verksamheten i ett och samma bolag. Sammanslagning kommer att ske per den 1/10 – 2022.


Information gällande kundfakturor
För dig som kund innebär det att alla fakturor som har ett fakturadatum t.o.m. 2022-09-30 ska betalas till angivet bankgironummer på fakturan.

Fakturor daterad from 2022-10-01 ska betalas till Sydställningar i Sölvesborg AB (556208–4292)
Bankgironummer: 155–0706

Information gällande leverantörsfakturor
För dig som leverantör innebär det att alla leverantörsfakturor skall faktureras till:

Sydställningar i Sölvesborg AB org.nr 556208-4292
Industrivägen 10
294 39 Sölvesborg

Var vänlig och observera att vi i stället för pappersfakturor gärna ser att ni skickar PDF-fakturor till följande e-postadress: faktura@sydstallningar.se

Vid frågor kontakta:
Tina Blomqvist, Ekonomichef
Mailadress: tina@sydstallningar.se
Telefon: 0456-421  54