« Tillbaka

Ordning och reda på landets byggarbetsplatser

Byggbranschen är den verksamhet där flest olyckor sker enligt Arbetsmiljöverket. Tillsammans kan vi se till att få ner antalet olyckor och sanera branschen från oseriösa företag samt verka för lösningar som skapar ett bättre arbetsklimat. En modernisering är nödvändig.

Enligt Arbetsmiljöverket AFS 2013:14 57§ skall i samband med överlämnande av ställning eller väderskydd en mängd handlingar lämnas över såsom planer för uppförande, kontrolldokument, information om väderskydd, kontroller, snöröjning, dimensioneringshandlingar med mera. Viktiga dokument som många gånger skapar stress och ofrivilligt slarv.

Därför introducerar Sydställningar idag ”Ställningsportalen”.
Vi har samlat all viktig information kring respektive ställningsprojekt i en molnbaserad lösning som vi kallar för Ställningsportalen. När uppdragsgivare beställer en ställning från Sydställningar medföljer samtidigt all dokumentation digitalt som Arbetsmiljöverket kräver. Allt samlat på ett ställe. Här krävs inga användarnamn eller lösenord - bara en länk från din kontaktperson. Fritt att dela. Det kan inte bli enklare än så.

”Ställningsportalen är ett steg för att underlätta säkerhetsarbetet runt om i landet. Med den skapar vi, tillsammans med våra kunder, ordning och reda på våra byggarbetsplatser. Vi som seriöst ställningsföretag sätter säkerheten främst för våra uppdragsgivare och våra anställda” säger Jonas Möllebro VD på Sydställningar.

Kontaktperson 

Jonas Möllebro VD / Sydställningar

jonas@sydstallningar.se
0456-421 61