6

Möjligheter till utveckling

Du är betydelsefull. Din arbetsinsats och din ansvarskänsla gör skillnad. Du är en i teamet och vi vill att du är det även i framtiden. På Sydställningar har du möjligheten att nå högre höjder, ta ansvar och utveckla dina kunskaper. Ta chansen!

Ställningsmontör

Ställningsmontör är ett tufft, utmanande och fysiskt jobb. Förutom en god fysik ställer det stora krav på ett medvetet säkerhetstänk.

Utbildningsplan

En lärling arbetar 4.200 timmar för att bli ställningsmontör på Sydställningar. Under denna tid genomgår lärlingen följande teoretiska utbildningar:

  • Yrkesdel 1, Allmän utbildning om ställningar.
  • Gemensamma grunder, Grundutbildning inom bygg- och anläggning.
  • Gemensamma grunder Hus, Grundutbildning för alla yrkesarbetare inom bygg.
  • Yrkesdel 2, Särskild utbildning om ställningar.
  • Yrkesdel 3, fysisk utbildning till särskild utbildning om ställningar.

Förstemontör

Förstemontörens arbetsuppgifter är desamma som ställningsmontörens men lönen är högre och ansvaret över både arbetsplatsen och arbetslaget större. En förstemontör kan ges möjlighet att ta vidare steg att bli arbetsledare, projekt- eller montagechef.

Utbildningsplan

Ställningsmontör kan söka sig till tjänsten som förstemontör. I dagsläget görs detta genom att skicka ett intressemejl till HR-avdelningen emma.svensson@sydstallningar.se. Utbildningen är en intern utbildning, Sydställningars förstemontörsutbildning. Efter avslutad utbildning är du kandidat tills behov av förstemontör uppstår.

Vi vill uppmuntra våra ställningsmontörer att ta steget att bli förstemontör.

Arbetsledare

Arbetsledaren ingår inte i ett fast arbetslag, utan är med och stöttar ett flertal olika arbetslag. Det kan vara både att hjälpa inhyrd arbetskraft och ställningsmontörer på en nystartad avdelning. En arbetsledare kan ges möjlighet att bli projekt- eller montagechef.

Utbildningsplan

Förstemontör kan söka sig tjänsten som arbetsledare. Intresse för tjänsten görs genom att skicka ett mejl till HR-avdelningen  emma.svensson@sydstallningar.se.

Projekt- och montagechef

Våra chefstjänster riktas till personer som har förmåga att leda andra. Här söker vi bland förstemontörer eller arbetsledare som vill utvecklas, ta utökat ansvar och ser en större mening med sitt arbete. Rekryteringsannonser går ut internt och alla som önskar kan söka dessa tjänster. Vi handplockar helst inom företaget då våra anställda redan känner till all nödvändiga rutiner.

Utbildningsplan

Intresse för tjänsten tas upp under medarbetarsamtal

  • Du är erfaren och rutinerad förstemontör/arbetsledare.
  • Parallellt arbete med en projektchef under en tid.
  • STIBs teoretiska arbetsledarutbildning.

Se filmen om Hannes som gick från att vara lärling till att bli chef på fyra år:

Filmen om Hannes