4

Utrustning

Din säkerhet är viktig för dig, din familj, dina kollegor och för oss. Därför är det viktigt att du har rätt arbetskläder och skyddsutrustning för att undvika olyckor. Små som stora. Vi ansvarar för att säkerhetsutrustningen är på topp och att du har godkända arbetskläder. Du ansvarar för att de används på rätt sätt.

Arbetskläder och utrustning

Du har ett ansvar att inte utsätta dig eller någon annan för onödiga risker. Alla anställda ställningsmontörer tilldelas och har egen personlig fallskydds- och skyddsutrustning. Dessa skall alltid bäras och användas. Om du inte följer föreskrifterna kommer vi att agera kraftfullt.

Du måste använda Sydställningars arbetskläder och du är ansvarig för att de är hela och rena. Tilldelning av nya arbetskläder sker efter behov vid återlämning av utslitna arbetskläder och utrustning. Vårda verktyg, kläder, skor och personlig skyddsutrustning.

Vid anställningstid kortare än 3 månader finns lånekläder. Personlig utrustning som borrmaskin och dylikt ska kvitteras ut (kvittenslista 90-118). 

Vid anställningens upphörande skall samtlig utrustning återlämnas ren och hel till kontoret innan sista löneutbetalning. I annat fall görs en polisanmälan på icke inlämnad utrustning till nytt anskaffningsvärde.

Våra arbetsrutiner

Fordon i tjänsten

Det är viktigt att du genom ditt uppträdande i trafiken medverkar till att säkerheten på våra vägar ökar. Vi förväntar oss att du respekterar gällande trafikregler och visar hänsyn till medtrafikanter.

Rökning är inte tillåten i våra bilar.

Giltigt körkort är en förutsättning för att få använda företagsbil. Du måste lämna en kopia på giltigt körkort till din närmaste chef minst en gång per år. Kör du en företagsbil och får ditt körkort indraget måste du omgående anmäla det till oss. Är orsaken till indraget körkort alkohol- eller drogrelaterat upphör din rätt att köra bil i tjänsten omgående.

Våra fordon får inte användas för privat bruk utan ska endast användas i tjänsten. För att förhindra bristfälliga körjournaler är fordonen utrustade med GPS-enheter. Syftet är att skydda både dig och bolaget gentemot skattemässiga konsekvenser. Manuell körjournal kan göras via en webbaserad tjänst.