3

Anställning

Det ska inte råda några tveksamheter kring din anställning. Du ska känna till dina rättigheter och skyldigheter. Engagera dig gärna i det fackliga arbetet så är du med och förbättrar för alla.

Anställningsavtal

När du anställs upprättas ett anställningsavtal där dina anställningsvillkor är reglerade. Eventuella förändringar av anställningsvillkoren ska bekräftas skriftligt, som ett tillägg till anställningsavtalet, av behörig.

Vid tillsvidareanställning ingår en obligatorisk hälsoundersökning för alla ställningsmontörer. Undersökningens syfte är att bedöma att du inte har några tidigare fysiska problem, åkommor eller skador som hindrar dig från att utföra arbetet som ställningsmontör.

I anställningsavtalet ger du ditt medgivande till att dina personuppgifter kan utlämnas så att sekretessen hävs i rehabiliterings- och anställningssyfte.

Kollektivavtal

Som anställd på Sydställningar är du kollektivansluten. Kollektivavtalet reglerar din lönenivå och dina anställningsvillkor. Det ger dig även ett bra försäkringsskydd vid långtidssjukdom, arbetsskada på arbetsplatsen och när du reser till och från arbetet. Dessutom ingår en ålderspension och flera andra förmåner. 

Byggnads

Som ställningsbyggare har du kollektivavtal genom Svenska Byggnadsarbetareförbundet, som benämns Byggnads. Det är en arbetstagarorganisation som är medlemsförbund i Landsorganisationen i Sverige (LO).

På Sydställningar finns en facklig MB-grupp, som handlägger frågor gällande avtalet om anställningsskydd i samband med in- och utlåning av arbetare, uppsägningar på grund av arbetsbrist, permitteringar och underrättelser.

Försäkringsinformatören svarar på frågor om dina avtalsförsäkringar och de försäkringar som ingår i medlemskapet i Byggnads.

Försäkringsinformatör:
Simon Strand Søborg.

Unionen

Tjänstemän på Sydställningar är kollektivanslutna genom Unionen.

Lön

Lön och övriga ersättningar utbetalas senast den 25:e varje kalendermånad. Ersättningen sätts in på ditt lönekonto och du erhåller en lönespecifikation senast dagen innan utbetalning, som visar i detalj vad lönen avser. Av lönespecifikationen framgår även skatteavdrag och andra eventuella avdrag.

Arbetstid

Din arbetstid regleras enligt arbetstidslagen. Ordinarie arbetstid för personal över 18 år får inte vara längre än 40 timmar per vecka i genomsnitt. I arbetstiden ingår pauser men inte raster. Enligt lagen ska du ha rast om du arbetat 5 timmar i följd. Du får arbeta max 200 timmar övertid per år och om det finns behov av ytterligare övertid får man ansöka om högst 150 timmar extra.

Arbetsschema

Det händer såklart att vi får anpassa våra tider efter kundens behov men vi ska sträva efter att hålla följande arbetstider:

07:00–09:00 Arbete med start 07:00 ute på arbetsplatserna
09:00–09:30 Frukostrast
12:00–12:30 Lunchrast
12:30–16:00 Arbete

Tidredovisning

Arbetstiden tidrapporterar du i vår webbaserade rapportmodul. Veckorapporten kontrollerar du och kompletterar med eventuella tillägg och frånvaro.

Rapporten godkänner du till lönekontoret senast måndag kl 07.00 efter avslutad period. Även vid semester och övrig frånvaro skall tidrapporter lämnas. Tidrapportering sker dagligen till kontoret efter avslutad dag. Vid senarelagd arbetstid lämnas tiden senast 07:00 dagen efter.

Förmåner

Som tillsvidareanställd på Sydställningar får du tillgång till vår förmånsportal Benify. I portalen hittar du ett brett urval av förmåner utvalda för just dig. Med förmåner menas ersättning som du får ut i annat än lön, som exempelvis friskvård, pension och försäkringar. Här samlar vi även information om din anställning.

Du loggar in på Benify antingen via deras webbsida eller i appen.

Avtalspension

Som anställd på Sydställningar har du avtalspension som förstärker din allmänna pension.

Avtalspensionen SAF/LO är tjänstepension för privatanställda arbetare. Den har förhandlats fram mellan Svenskt näringsliv och LO. Samtliga arbetare omfattas från första anställningsdagen. Premien betalas från den månad den anställde fyller 25 år.

Rapportering till Fora

Löneavdelningen ansvarar för att rapportera faktiskt utbetald lön under året till Fora som administrerar tjänstepensionen. Du väljer hur du vill att dina pensionspremier ska förvaltas. Du kan välja mellan traditionell försäkring och fondförsäkring, och om du vill ha familjeskydd eller återbetalningsskydd.

Uppsägning

Vid uppsägning ska det ske skriftligt.

Dataskyddslagen – GDPR

Syftet med dataskyddslagen är att skydda dina personuppgifter. I samband med anställning registrerar vi dina personuppgifter i våra system. Detta är nödvändigt för att vi ska fullgöra vår del av anställningsavtalet, kunna betala din lön, lämna ut kontrolluppgift och betala in skatt. Det är viktigt för oss att alla personuppgifter ska hanteras tryggt hos oss och vi jobbar aktivt på att uppdatera och gallra ur oviktig information.

Riktlinjer för sociala medier

Vi ser gärna att du som anställd på Sydställningar visar upp det fantastiska arbete du och dina kollegor utför. Men, då allt på internet når ut globalt och lever kvar länge behövs några grundläggande riktlinjer i sociala medier. Som ambassadör för Sydställningar är det viktigt att dina inlägg inte skapar ett dåligt rykte.

Fråga dig själv: Vad är syftet med inlägget? Är det bra för Sydställningar? Hur uppfattas det av utomstående?

Tänk på att alla anställda på bilden måste ha full säkerhetsutrustning när det krävs och säkerheten aldrig får äventyras på något sätt.

Inläggen ska självklart inte innehålla något av nedanstående:

  • Förtal, personliga angrepp eller förolämpningar.
  • Hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier.
  • Svordomar eller obscena ord.
  • Politiska åsikter.
  • Nedsättande inlägg om dina kollegor.
  • Nedsättande inlägg om andra bolag – varken kunder eller konkurrenter.

Lämpliga hash-taggar

#sydställningar #ställning #byggnadsställning #ställningsbyggare #ställningsmontör #bygg #scaffolding #scaffold #scaffolders #säkerhet #fasadställning #sölvesborg #byggservice

Sydställningars egna sociala flöden

Vi vill mer än gärna visa bra inlägg kopplade till Sydställningar. Exempelvis snygga byggen, smarta lösningar, bra porträtt på kollegor eller varför inte gruppbilder vid avslutat projekt?

Skicka bild och en kort text om vad bilden handlar om och vilka personer som medverkar till fallgren@creativearmy.se så läggs inlägget upp i Sydställningars kanaler.