1

Sydställningar

Vår affärsidé är enkel – vi ska alltid leverera på en sådan kvalitetsnivå att vi tillfredsställer kundernas krav och förväntningar. Samtidigt ska vi minska vår miljöpåverkan och arbeta aktivt för att höja säkerheten på Sveriges samtliga byggarbetsplatser. Vi monterar byggnadsställningar men det vi levererar är säkerhet.

Våra mål och vision

Sydställningar ska alltid vara en bra och attraktiv arbetsgivare för dig och det självklara valet för våra kunder. Därför arbetar vi med tre frågor som genomsyrar hela vår verksamhet – kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Genom utbildning, träning och information har vi gjort dessa frågor till en naturlig del i det dagliga arbetet.

Vår målsättning är hög och vi förbättrar oss ständigt med hjälp av realistiska mål, väl utformade rutiner och regelbunden dialog med kunder och anställda. Det ska vara tydligt för alla att vårt ambitiösa kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete gör oss till landets bästa ställningsbyggare och att våra byggarbetsplatser är landets säkraste. Vår vision är att vårt arbetssätt blir standard på Sveriges samtliga byggarbetsplatser.

Våra certifieringar bevisar att vi lever upp till vad vi lovar.

Kvalitetsarbete

Vi ska alltid leverera byggnadsställningar, väderskydd och ställningstrall av högsta kvalitet. Fel och förbättringsförslag rapporteras internt som avvikelser. Vår strävan är att vi alltid ska lära oss av dessa och toleransnivån för upprepade avvikelser och tillbud är mycket låg. Årets bästa förbättringsförslag kan belönas med 20.000 kr.

Visa certifikat

Läs mer om ISO 9001

Miljöarbete

Den största minskningen på vår miljöpåverkan kan vi göra genom att minska utsläppen från våra transporter och effektivisera utnyttjandet av ställningsbyggnadsmaterial.

Visa certifikat

Läs mer om ISO 14001

Arbetsmiljöarbete

Vi är det första ställningsföretaget med en ISO 45001-certifiering. Den garanterar en trygg arbetsplats både för dig som ställningsbyggare och de byggjobbare som ska utföra sitt arbete på våra ställningar. Vi har en nollvision gällande arbetsrelaterade olyckor och eventuella tillbud tas på största allvar.

Visa certifikat

Läs mer om ISO 45001

 

Fullständig verksamhetspolicy

Sydställningar i Sölvesborg AB

Sydställningar monterar byggnadsställningar och väderskydd till cirka 700 byggarbetsplatser om året. Verksamhetsområdet är södra Sverige med huvudkontor i Sölvesborg och filialer i Svedala och Jönköping. Antalet anställda uppgår i dagsläget till cirka 160 personer och företaget har en årsomsättning på cirka 180 miljoner kronor.

Bolaget startade år 1980 och ägs idag av Tina Blomqvist, Roger Björk, Lars Larsen, Mattias Larsen, Jonas Möllebro och Daniel Nilsson. Sydtrall AB startade 1990 och fusionerades upp i Sydställningar  september 2005. Bolaget tillverkar en ergonomisk ställningstrall av trä i tre modeller till byggnadsställningar.

Sydställningar är anslutet till SAF-LO, Sveriges Byggindustrier (BI), samt Ställningsentreprenörerna (STIB).