Inför anställningsmötet

Som underlag för ditt anställning behöver vi information av dig. Fyll i formuläret nedan.

Kontaktperson

Om du har frågor, kontakta Emma Svensson på 0456-421 51 eller via kontor@sydstallningar.se.

Anhörig 1
Anhörig 2

För löneprogramet

Antal barn (1-5 st) inkl. födelseår skall fyllas i för att föräldradagarna kan registreras rätt.

Utbildning

Språk

Livräddande kunskaper

Vaccinerad

Bifoga dokument

Ta med dig kopior på följande dokument till mötet eller bifoga dem i formuläret.

  • Foto på dig (utan huvudbonad).
  • Arbetsgivarintyg från tidigare anställningar.
  • Arbetsintyg som visar antal timmar som lärling / ställningsmontör.
  • Dokumenterat utbildnings- och kompetensbevis på allt du svarat ja på.

Tillåtna filformat är .jpg, .png, .pdf, .doc, .docx, .rtf och .txt.

Övrigt

Tack!

Vi har tagit emot dina uppgifter.